1821

Συζήτηση με θέμα Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Επανάσταση μεταξύ του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα και του πρέσβεως ε.τ κ. Γεωργίου Πουκαμισά, προέδρου της ΕτΦτΛ στα πλαίσια της συμμετοχής της ΕτΦτΛ στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.
Συζήτηση με θέμα Το Δίκαιον στο νεαρό Ελληνικό Κράτος μεταξύ της κ. Χαρίκλειας Δημακοπούλου, ιστορικού-συγγραφέως,και της κ. Καλλιόπης Μπουρδάρα, Ομοτίμου καθηγήτριας ΕΚΠΑ και πρόλογο του πρέσβεως ε.τ κ. Γεωργίου Πουκαμισά, προέδρου της ΕτΦτΛ. Επισυνάπτεται αρχείο με κείμενα και ημερομηνίες που αναφέρονται στην συζήτηση: Τό Νεοελληνικό Κράτος σέ ἀναζήτηση ἐφαρμοστέου δικαίου.
Συζήτηση με θέμα Ο Ελληνικός Διαφωτισμός στα χρόνια της επαναστάσεως του 1821 μεταξύ του κ. Γεωργίου Παπαθανασόπουλου, δημοσιογράφου, και του πρέσβεως ε.τ κ. Γεωργίου Πουκαμισά, προέδρου της ΕτΦτΛ.
Συζήτηση με θέμα Το διεθνές περιβάλλον στα χρόνια της επαναστάσεως του 1821 μεταξύ του καθηγητή κ. Αντωνίου Κλάψη και του πρέσβεως ε.τ κ. Γεωργίου Πουκαμισά, προέδρου της ΕτΦτΛ.
Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού συμμετέχοντας στους εορτασμούς των 200 ετών από το 1821 παρουσιάζει μια συνομιλία του καθ. κ. Χ. Μελετιάδη και του πρέσβεως ε.τ κ. Γ. Πουκαμισά, προέδρου της ΕτΦτΛ, με θέμα τον Εθνικό ποιητή Διονύσιο Σολωμό.